Sanitime Biyosidal ürün ruhsatnamesi S.B ruhsatname
MACRO - HIT Tırnak Bakım Ürünü

MACRO - HİT
Tırnak Bakım Ürünü
BİLEŞENİ:
Bakır sülfat, alüminyum sülfat, gluteraldehit, QAC içermektedir. Macro Hit formaldehit içermez. Aldehit kokulu, mavi renkli akışkan sıvıdır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:
Macro Hit büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda tırnak problemleri için ayak banyosu olarak kullanılan temizlik ve bakım ürünüdür.


KULLANIM AMACI:
Ayak havuzunda (Tırnak Bakımı İçin)

KULLANIM ŞEKLİ:
%2-3.

UYGULAMA ŞEKLİ:
Ürün %2-3’lük çözelti haline getirilir. Hayvanlar sudan geçirilerek ayakları yıkanır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLERİ: Bulunmamaktadır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI: İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.)(0) gündür.
KONTRENDİKASYONLAR: Mukozaların antiseptisi amacıyla uygulanamaz.
GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce veteriner hekime başvurunuz. Beklenmeyen bir etki gözlendiğinde veteriner hekime danışın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER: Ciltle, gözle, kıyafetlerinizle temasından sakınınız, bulaşırsa bol su ile yıkayınız. Uygulama esnasında maske, gözlük, eldiven kullanınız. Buharını solumayınız. İyi havalandırılan bir alanda kullanınız.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Raf ömrü oda sıcaklığında (15-24°C) ve UV ışınlarından uzakta 2 yıldır.