Sanitime Biyosidal ürün ruhsatnamesi S.B ruhsatname
MACRO SAN Genel Temizlik Ürünü

MACRO - SAN
Genel Temizlik Ürünü
BİLEŞENİ:
QAC, Formaldehit, Gluteraldehit aktif madde içermektedir. Macro san, geniş spektrumlu özelliğe sahip hijyenik bir üründür. Sert aldehit kokulu, berrak turuncu renkli akışkan sıvıdır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:
:Macro san korozif olmayan, uzun süreli etkiye sahip bir üründür. Organik maddelerin varlığında da etkilidir. Turuncu renkli suda kolay çözünebilen bir üründür. Düşük toksisite ile temizlikte önemli avantajlar sağlar

KULLANIM AMACI:
Genel Temizlik, Alet Ekipman Temizliği, Yüksek Güçte Temizlik


Sulandırma Oranı:
GENEL TEMİZLİK =1/100
ALET EKİPMAN TEM. =2/100
MAX TEMİZLİK =5/100

Uygulama Şekli:
Kümeslerde, kesimhanelerde, ahır ve ağıllarda, nakil araçlarında, süt işleme tesislerinde, veteriner kliniklerinde, duvar-zemin yer kısımları ve nakil araçlarının genel hijyeni için kullanılır. Kümes ve ekipmanlar yıkanır. Kümeslerin atomizasyonu. Kümes ve ekipmanların yıkanması.

İSTENMEYEN YAN ETKİLER:
İlaç mukozalar için irkiltici olabilir ve dermatitise yol açabilir. Deri, mukoza ve göze temas etmekten ve buharını teneffüs etmekten kaçınılmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
: İyotlu dezenfektanlar, potasyum, permanganat ve aktif oksijen esasına dayalı dezenfektan özellik gösteren maddeler, fenol ve türevleri, sabun ve anyonik ajanlar ile beraber kullanılması halinde etkinliği azalır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s) gerektirmez.

KONTRENDİKASYONLAR:
: Ürün hayvanlara direkt olarak içirilmemelidir. Mukozaların antisepsisi amacıyla kullanılmaz.

GENEL UYARILAR:
Kullanmadan önce veteriner hekime başvurunuz.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıda maddelerinde uzakta bulundurunuz.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER: İlaç mukozalar için irkiticidir. Buharın solunmaması, uygulama esnasında maske, gözlük, eldiven kullanınlası ve ilaçlama yapıldıktan sonra barınakların havalandırılması gereklidir.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Raf ömrü oda sıcaklığıda (15° -24°) ve UV ışınlarından uzakta 2 yıldır.
SATIŞ YERİ ve ŞARTLARI: Reçeteye tabi olmayıp eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde