Sanitime Biyosidal ürün ruhsatnamesi S.B ruhsatname
MACRO PLUS Asidik Köpüklü Temizleme Maddesi

MACRO PLUS
Asidik Köpüklü Temizleme Maddesi
BİLEŞENİ:
MACRO PLUs, asidik deterjan özelliğine sahip, phosphoric acid esaslı bir üründür. Phosphoric Acid, Nicrit Acid ve Nonylphenoletoxylat yardımcı maddelerden oluşmuş kompleks bir üründür.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:
MACRO PLUs, phosphoric acid, nitric asit ve nonylphenoletoxylat kompleksi temeline dayanan bir üründür. Protein taşları, oksit ve kireç kalıntılarını çözmek üzere formüle edilmiştir. Yağ ve protein kalıntılarını çözer. Kararmış alüminyum ve çeliğin temizlenmesinde ve parlatılmasında çok etkilidir. Sertlik giderici kimyasallar içerdiğinden su sertliğinden oluşan sorunların çözümüne yardımcı olur


KULLANIM AMACI:
Kesimhane ve gıda işletmelerinde protein taşı ve kireç kalıntıları temizliği. Kesimhane ve gıda işletmelerinde genel uygun aralıklarla yapılan haftalık temizliklerde.

SULANDIRMA ORANI;
5/100 3/100 1/100

UYGULAMA ŞEKLİ
Tüm gıda sektörü, kesimhane ve işletme içindeki protein taşları, oksit, ve kireç kalıntılarını emizler. Organik maddeleri çözer. Kasa ve tepsilerin temizliğinde etkilidir. Durulama gerektirir. Dozaj üniteleri ile uygulanır.

İSTENMEYEN YAN ETKİLER:
Konsantre hali deri ve göz için tahriş edicidir. Uzun süre teması halinde dermatitise yol açabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
Alkali bileşiklerle karıştırılarak kullanılmamalıdır. Karışımı halinde zehirli gaz çıkışına sebep olur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
: İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s) gerektirmez.

KONTRENDİKASYONLAR:
Alüminyum, galvaniz ve pirinç yüzeylerle teması sakıncalı değildir.

GENEL UYARILAR:
Kullanmadan önce kullanma talimatlarını okuyunuz.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıda maddelerinde uzakta bulundurunuz.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER: Göz ve mukozalara bulaştırmaktan ve buharını uzun süre solumaktan kaçınılması gerekir. Macro plus deri ve göze temas etmişse sadece bol su ile yıkayınız.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Aşırı yüksek, düşük sıcaklıklardan ve güneş ışığından uzakta orijinal kapalı ambalajında saklayınız. Raf ömrü (+3°C - +30°C) de UV ışınlarından uzakta 2 yıldır.
SATIŞ YERİ ve ŞARTLARI: Veteriner hakim reçetesine tabi olmayıp veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır.