Sanitime Biyosidal ürün ruhsatnamesi S.B ruhsatname
ONAY VE SERTİFİKALAR Stabil Likit Klor Dioksit uluslararası onay ve sertifikaları
T.C - Sağlık Bakanlığı
WHO - Dünya Sağlık Örgütü
FAO - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
FDA - Amerika Gıda ve İlaç Dairesi
EPA - Amerika Çevre Koruma Ajansı
USDA - Amerika Tarım Bakanlığı
AB - Avrupa Birliği
ÇİN - Sağlık Bakanlığı
JAPONYA - Sağlık Bakanlığı
AVUSTURALYA - Sağlık Bakanlığı
İNGİLTERE Çevre Bakanlığı
NASA - Amerika Uzay Dairesi
Epa tarafından, gıda işleme tesisleri, uygulamaları ile dezenfektan / temizleyici olarak onaylıdır
EPA tarafından, sanitizer olarak gıda işleme tesislerinde, gıda ile temas eden yüzeylerde durulama amaçlı kullanılan su dezenfeksiyonunda onaylıdır
EPA tarafından, kümes hayvanları, balık, et ve restoranlar, mandıralar, şişeleme tesisi ve bira üretim işletmelerinde kullanımı onaylıdır
EPA tarafından, gıda işleme tesislerinde çevresel yüzeylerin dezenfeksiyonu için zemin, duvar ve tavanlarda kullanımı onaylıdır
EPA tarafından, sanitizer olarak 5 ppm dozla kesilmemiş ve soyulmamış meyve ve sebze yıkamada kullanılan su dezenfeksiyonunda onaylıdır
EPA tarafından, bu yapımında kullanılan suda ve buz makinalarında bakteri önleyici olarak kullanımı onaylıdır
EPA tarafından, hava taşıma sistemleri ve boru tesisatı için bir temizleyici ve koku giderici olarak kullanımı onaylıdır
FDA tarafından, sanitizer olarak tüm gıda ile temas eden yüzeylerin temizliğinde durulama gerektirmeyen dezenfektan olarak onaylıdır
FDA tarafından, 20 ppm Stabil likit Klordioksit(sanitime) özellikle balıkçılık sektörü için buz yapımında kullanılan suda kullanımı onaylıdır, USDA tarafından, sanitizer olarak tüm gıda ile temas eden yüzeylerin kullanım suyunda durulama gerektirmeyen dezenfektan olarak onaylıdır
USDA tarafından, meyve ve sebze yıkamada kullanılan su ile et, tavuk, tavşan ürünleri içme suyunda kullanımı onaylıdır, USDA tarafından, soğutma ve imbik işlemlerinde kullanılan suda onaylıdır.
USDA tarafından, et ve kümes hayvanları işleme tesislerindeki yüzeyler için bakteri ve küf kontrolü için kullanımı onaylıdır
İngiltere Çevreden Sorumlu Devlet Bakanlığı; su kalitesini arttırmada kullanılacak teknik uygulamalar için yayınladığı yönetmelik aracılığıyla (Yönetmelik Değişikliği Numarası: 25-1 (a) 1991) (İskoçya için de geçerlidir.); Kuyu, Şebeke, Su Depolama Sistemleri ve Su Parklarında dezenfektan olarak kullanımına onay vermiştir. İçme, yıkama, soğutma ve gıda üretim-işleme amacıyla kullanılan suda, dezenfektan, tat ve koku kontrolüne yönelik olarak bakiye Stabil likit Klordioksit(sanitime) , 0,5 ppm'i geçmemek koşuluyla kullanımına onay vermiştir.
İskoçya ve Galler Gıda, Tarım ve Balıkçılık Bakanlıkları; Hayvan hastalıklarında dezenfektan olarak Stabil likit Klordioksit(sanitime) kullanımına onay vermiştir. (Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti tarafından da 1978 yılında aynen kabul görmüştür)
FDA; Stabil likit Klordioksit(sanitime) basit tuz solusyonuna dekompoze oldugunu, çevreye zarar vermedigini onaylamıstir. Toksik atık bırakmaz, ve kullanıldığı konsantrasyonlarda patlayıcı degildir. Evsel atıktır, tamamıyla biyolojik olarak ayrışabilir.