Sanitime Biyosidal ürün ruhsatnamesi S.B ruhsatname
KLOR DİOKSİT Nedir, özellikleri ve faydaları
Nedir
Sanitime(Stabil likit Klordioksit) kimyasal bir bileşiktir ve oksitleyici özelliktedir. Bir klor, iki oksijen atomu içerir. En önemli özelliği oldukça kararsız bir yapıda olmasıdır. Bu özellik Stabil likit Klordioksit(sanitime) patojenleri öldürmedeki başarısının sırrıdır. Oksitleyici ajanlar, elektron kaynaklarından kolayca elektron alabilen kimyasal bileşiklerdir. Tüm patojenler, Stabil likit Klordioksit(sanitime) elektron verme eğiliminde oldukları için bu özellik oldukça önemlidir. Bununla birlikte, sağlıklı dokular ve oksijenle beslenen mikroorganizmalar Sanitime(Stabil likit Klordioksit) etkilenmezler. Bilindiği gibi doğal mekanizma gereği hem insan hem de hayvan organizmaları enfeksiyonlara karşı oksitlenmeyi sürekli kullanmaktadır. Bununla birlikte kanda bulunan oksijenin normal seviyeleri hastalık durumu söz konusu olduğunda patojenlerin tümünü öldürmeye yetmez. Bu durumda destekleyici olarak ortama Sanitime(Stabil likit Klordioksit) vasıtasıyla oksijen göndermek, hastalıklara karşı verilen mücadelede kesin çözümü getirir. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) direnç olmadan aynı dozda uzun yıllar kullanılmasını mümkün kılar.

NEDEN Sanitime?(Stabil likit Klordioksit)
  • Uygulama sahasında jeneratör ekipmanına gerek kalmaz, bidon ile sevk edilebilir.
  • Tek bir üründür, çoklu kimyasal kullanılmaz.
  • Ürün kullanımı için özellikle eğitilmiş bir personele gerek yoktur.
  • Ekipman bakımı olmadığı için arızalardan kaynaklanan sebeplerden dolayı üretim kesintisi olmaz.
  • Tehlikesi yoktur. Gaz formunda olmadığı için çalışanlarda zehirlenme tehlikesi yapmaz.
  • Kullanılması son derece kolaydır. Operasyon işlemi, jenaratör formunda olduğu gibi sorunlu (gaz çıkışı, sıcaklık ve hava akımı) değildir
  • Dağıtım için regülatöre ihtiyaç duymaz.
Özellikleri
Sanitime(Stabil likit Klordioksit) güçlü oksidan bir maddedir. Serbest klor içermez. Serbest radikal oluşturan tek biosiddir. Serbest radikal oluşturabildiği için son derece hızlı sporidal etki gösterir. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) ) kendine özgü elektron değişim mekanizması vardır. Organik moleküllerin elektrondan zengin merkezine saldırır. Bir elektron transfer edilir ve Sanitime(Stabil likit Klordioksit) , klorite (ClO2-) indirgenir. Temas ettiği yüzeyler için reaktif bir radikaldir ve etkisini oksidasyon ile gösterir. Mikroorganizmalar inaktif durumdayken de etkilidir. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) , mikroorganizmaların hücre duvarları ve membranlarını dağıtarak onları öldürür ya da infektivitelerini yok eder. Organizmanın hücre duvarını parçalayarak hücre içindeki aminoasitlerle etkileşime girer. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) ayni zamanda mikroorganizmanın enzim yapısını ve fonksiyonlarını bozar, sentezi durdurur. Hücrenin ölümüne yol açar. Yağ asitleriyle de etkileştikleri bildirilmiştir. DNA ve RNA üzerine ya etki etmez ya da çok az etki etmesine rağmen protein sentezini durdurur. Virüslerde ise protein üretimini durdurarak elimine eder. Suda çözünen güçlü bir oksidandır, bu nedenle suda uzun süreli olarak kalıcıdır. Çapraz bulaşma veya yeniden kirlenme potansiyelini azaltır. Kullanılacak suda herhangi bir pH sınırlaması yoktur. Yüksek etkinliğini pH’dan bağımsız olarak devam ettirir. Stabil likit Klordioksit(sanitime) dezenfektan (sterilizasyon) yetenekleri, yağların varlığında asla azalmaz, çünkü çok seçici bir dezenfektandır. Yağlar, proteinler, vücut sıvıları vb biyolojik yapılarla çok az kimyasal reaksiyona girer. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) suyun içerisinde kokusuzdur, metaller üzerinde çok düşük aşındırıcı etkisi vardır. Rendering tesisleri ve diğer alanlardaki koku kontrolünde tek başına uygulanır.
Avantajları
Çok amaçlı dezenfeksiyon sağlar. Parasetik Asit, Hidrojen Peroksit, Sodyum Hipoklorit gibi dezenfektanlara kıyasla belirli bir ph'larda daha fazla oksidasyon sağlar. Geniş pH aralığında yüksek dezenfeksiyon sağlar. Boru hatlarında ve membranlarda oluşan biyofilm tabakasını yok eder ve uzun süre etkin olarak çalışır. Yosunlaşma , fenoller ve bunlardan meydana gelen yan ürünlerin yarattığı koku ve tat değişikliğini önler. Kanserojen nitelikli kalıntı oluşumu yoktur.(Trihalometan,klorfenol,AOX, kloramin..) Güçlü bir bakteriyosit, yosun önleyici, virüs öldürücüdür. Düşük miktarlarda yüksek dezenfeksiyon etkisine sahiptir Çok amaçlı dezenfektan, mükemmel bir bakterisit, spor öldürücü, virüs öldürücü ve yosun öldürücüdür. Diğer dezenfektanlara (Parasetik Asit, Hidrojen Peroksit,Sodyum Hipoklorit) kıyasla berlirli pH’ larda 2,5 kat daha fazla oksidasyon gücü ayrıca daha az işçilik gerektirir. Parasetik asit ve klor ürünleri ile kıyaslandığında daha düşük dezenfektan maliyeti borular ve membranlardaki mikrobiyolojik kalıntıyı yok eder, Biyofilmi öldürür ve uzun süreli etki sağlar. Sudaki fenoller, yosunlar ve bunların parçalanarak oluşturduğu yan ürünlerden kaynaklanan koku ve tat sorunlarına yol açmaz ve var olanlarında yok eder Trihalojenmetan, klorfenol, AOX ve kloramin gibi zararlı yan ürünlerin oluşumunu engeller çok küçük bir oran ile (0,5 mg/lt) mayaları ve lactobasilleri öldürür Birincil ikincil ya da üçüncü derecedeki aminler ile reaksiyona girmez.