Sanitime Biyosidal ürün ruhsatnamesi S.B ruhsatname
SANİTİME AQUA Su ve Sulama sistemleri
Kullanım Alanları

İçme suları dezenfeksiyonu, Kapalı yüzme havuzları dezenfeksiyonu, Açık yüzme havuzları dezenfeksiyonu, Tüm mekan ve yüzeylerin dezenfeksiyonu, Su sistemleri dezenfeksiyonu alanlarında güvenle kullanabilirsiniz.

Biyofilm oluşumuna karşı Sanitime

Su ile birlikte gelen mikroorganizmalar zamanla sulama sistemleri sulama tankı, borular vs. yüzeylerinde yosun ve biofilm tabaka oluşturmaktadır. Bu biofilm tabakaya kısaca hastalık yapıcı mikroorganizmalar kolonisi de denebilir. Suyun ve su sistemlerinin en büyük düşmanı biofilm tabakadır. Su sistemleri içindeki bakteri varlığının %90 dan fazlasını dış faktörlerden korur bu sebepten su sistemleri bakteri popülasyonu yönünden sürekli olarak kaynak oluşturmaktadır. Suda bulunan Ca, Mg, Fe gibi metal iyonları hat çeperinde birikir ve kireç tabaka oluşumuna neden olur. Oluşan pürüzlü yüzeye mikroorganizmalar yapışır. Suyun kaynağından gelen organik kirler hattın iç yüzeyini kirletir. Böylece mikroorganizma üremesi için uygun ve korunaklı bir yüzey oluşur. Bu yüzeylere yapışık halde bulunan ve kendi salgıladıkları yapışkan bir sekret olan matriks içinde yaşayan mikroorganizma topluluğuna biyofilm denir. Biyofilm, su ile temas eden bütün yüzeylerde şekillenir. Üzerine tutunduğu yüzeye sıkıca yapışır, ve yüzeyden uzaklaştırılması veya yok edilmesi oldukça zordur. Su tankından dezenfekte edilmiş temizlenmiş şekilde su gönderilmesi halinde bile su sistemleri ve kanallarındaki biyofilm tabaka gelen temiz suyu tekrar kirletmekte ve hastalık yapıcı hale getirmektedir. Su sistemlerinde oluşan biofilmler günümüzde kullanılan ilaçlar ile çözülememektedir, Sanitime(Stabil likit Klordioksit) bu biyofilmleri yok eder ve tekrar oluşmasına hiçbir şekilde izin vermez. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) molekülleri yapısal olarak sürekli ek bir elektron arayışı içindedir. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) mikroorganizmalarla karşılaştığı zaman zararlı patojenlerin hücre duvarından 5 elektron alır ve hücre duvarına onarılamaz bir hasara yol açar ardından hücre çekirdeğine doğru difüze olur. sanitime hücre çekirdeğine de aynı şekilde etki ederek mikroorganizmanın lizis yoluyla ölümüne neden olur. Bu şekilde mikroorganizma herhangi bir şekilde tekrar bağışıklık kazanamaz. sanitime biofilmi oluşturan yapısal olarakda güçlenmiş olan mikroorganizma topluluğunun yapısını bozar ve herhangi fiziksel bir uygulama yapılmadan yüzeyden uzaklaştırır.

Oteller ve Havuzlar

Sanitime(Stabil likit Klordioksit) Oteller yurt içinden ve yurt dışından bir çok insanın konakladığı ve ortaklaşa kullandığı alanlardır. Bu sebeple bu mekanların temizliği ve dezenfeksiyonuda oldukça önemlidir. Bu iş için çok fazla para ve mesai harcanmakta ve gerekli dezenfeksiyon bir türlü sağlanamamaktadır. Otelllerde; tüm mekan ve yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılan eşsiz bir dezenfektandır. Havuzların dezenfeksiyonu da çok önemlidir. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) Havuz suyu kirliliği iki nedenle açıklanabilir; Fiziksel kirlilik ve biyolojik kirlilik. Söz konusu kirlilikler, havuzun kullanımı ve çevre şartlarının etkisi ile oluşur. Havuz suyunda bu kirliliklere örnek olarak; üre, tükürük, vücut yağları, dışkı, karbon, kum, yağ, toz, ter, mukus, makyaj malzemeleri, vücut salgıları, saç, yara, hava ile gelen maddeler ile ot ve yapraklar gösterilebilir. Bununla birlikte düzenli bakım yapılmayan havuz sularında; çocuk felci, tifo virüsleri ile legionella bakterisi, göz, kulak, mide ve deri enfeksiyonlarına sebep olabilecek mikrop, bakteri, mikroorganizma ve virüsler bulunabilir. Havuzların dezenfeksiyonu için günümüzde çok çeşitli dezenfektan maddeleri kullanılmaktadır. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) Kullanımı birçok kimyasalın kullanımını ortadan kaldıracak ve daha iyi bir dezenfeksiyon sağlayacaktır. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) Havuzlarda göz ve cilt tahrişini ortadan kaldırır. Havuzların iç yüzeylerinde oluşan kaygan tabakanın (biyofilm tabakası) oluşmasını önler ve buralara nüfuz ederek ortamdaki tüm zararlı mikroorganizmaları ortadan kaldırır. Sanitime(Stabil likit Klordioksit) Uzun süreli dezenfeksiyon sağlar ve etki alanı diğer dezenfektanlara göre çok geniştir. Ayrıca kullanım miktarı, diğer kimyasallara karşı oldukça düşüktür. Bakteri, virüs, yosun, mantar, sporlar ve biyofilmlere karşı oldukça etkilidir. Havuz suları daha temiz ve berrak görünür. Suyun kirlilikten dolayı değiştirilme süresini uzattığı için sudan tasarruf sağlar. Dezenfekte etme sürati ile zamandan tasarruf sağlar. Bakım masraflarını yarıya düşürür.