Sanitime Biyosidal ürün ruhsatnamesi S.B ruhsatname
FORCEPLUS-10 HAYVANLAR İÇİN VİTAMİN VE MİNERAL YEM İLAVESİ

KULLANIM ALANI:

FORCEPLUS geviş getiren hayvanlar için gerekli vitamin ve minerallerle büyümeyi hızlandıran ve verimi arttıran maddeleri ihtiva eden dengeli bir yem ilavesidir. FORCEPLUS vitamin ve mineralleri ihtiva ettiği için yemlerine katılan hayvanların et verimi ve kalitesi yükselir. Daha az yemle daha çok canlı ağırlık artışı sağlanır. Kuzu, oğlak ve buzağı hızla ve sağlıklı büyürler. Keçi, koyun ve sığırların yüksek bir kondisyon ve verim fazlalığı gösterirler. Hayvanların hastalıklara karşı dirençleri artar; sürüde can sıkıcı durumlar olmaz. Süt veren inek, koyun ve keçilerin yemlerine katılırsa süt verimi ile kaybettikleri vitamin ve mineral maddeleri telafi ettikleri için daha yüksek süt verimi elde edilir. Kuzu ve dana besisinde hayvanların yemlerine FORCEPLUS ilave edilirse yemden istifade artar, daha fazla canlı ağırlık artışı elde edilir. Besi süresi azalır. Gebe koyun, keçi ve ineklerin yemlerine ilave edilen FORCEPLUS formülünde SELENYUM bulunmasından dolayı doğacak kuzu ve buzağıların BEYAZ KAS (white muscular disease) hastalığına tutulma ihtimalini önler.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
FORCEPLUS 1 ton yeme 10Kg ilave edilir. Büyükbaş hayvanlara hayvan başı günlük 100 Gr. veya günlük 10 Koyuna 100 Gr. Hesabı ile verilir.